Nagymáté Hanna Alapítványa

 MENÜ

 

 

 

 

Nagymáté Hanna Alapítvány

6900 Makó, Mátyás újsor 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó, 2010. március 07.

 

Farkas Éva

elnök


Nagymáté Hanna Alapítvány

Közhasznúsági jelentése

a 2009-es esztendőről

A Csongrád Megyei Bíróság 2008. december 12. napján jogerőre emelkedett, Pk.60.027/2006/8. sorszám alatti végzésével a Nagymáté Hanna Alapítványt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. E rövid, 2008. december 12 – 2008. december 31. napjáig tartó időszakban – amíg Alapítványunk közhasznú szervezetként működött - beszámolási kötelezettséget keletkeztető pénzügyi, gazdasági szempontból lényeges történés nem volt.

 1. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Nagymát Hanna Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 540 ezer Ft, a saját tőke 540 ezer Ft. A részletes kimutatást, jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza. Számviteli beszámolónkat a 1715/A, A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója c. nyomtatványon készítettük el, mert alapítványunk státusza 2008. dec. 12-ig nem volt közhasznú. Az 1. sz. melléklet az előbb említett beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását tartalmazza.

 1. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 600 ezer Ft állami támogatást kapott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alapjától.

NCA PÁLYÁZAT – NCA-DA-09-0575 részletei:

- támogató állami szervezet megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alap

-          támogatás jogcíme: működési támogatás

-          támogatás utalásának dátuma: 2009.11.30.

-          utalt támogatás mértéke: 600.000,- forint

-          elszámolás határideje: 2010.06.30.

-          felhasználás bemutatása: felhasználás időszakaként a 2009. június 01- 2009. dec.. 31-ig terjedő időszakot vettem alapul. Ezen időszak kiadásait figyelembe véve, a pályázaton benyújtott költségkalkuláció alapján, kiadásaink a következők voltak. Költségkalkulációnkat figyelembe véve, az anyagköltségre szánt összegből ezen időszakban alapítványunk 118.846,-Ft-ot használt fel. Ez az összeg Közüzemi díjakból – 84.846,-Ft -, és Egyéb anyagköltségekből – 34.000.- Ft – tevődött össze. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások összkiadása 89.862,-Ft. Ezen összeg az eddigi telefonköltségekből – 54.102,-Ft-ból és Bérleti díjból tevődött össze – 35.760,-Ft -. Mindezen kiadások végösszege 208.708,-Ft. Tehát a fentebb feltüntetett időszakban a 600.000,-Ft-os támogatásból felhasználásra került 208.708,-Ft. A 2010-es évre felhasználásra kerülhet a két összeg különbözete /600.000,-Ft-208.708,-Ft/, vagyis 391.292,-Ft.

 

 1. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Szervezet nem képezett tartalékot. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja céljai, 2008. dec. 12-től pedig közhasznú céljainak elérése érdekében. Tárgyévben sikerült működési költséget finanszírozó bevételre szert tenni, - NCA-DA-09-0575 –. E pályázati eredménynek köszönhetően, a 2009-es évben felmerülő működéssel kapcsolatos költségeket ez évben sikeresen finanszíroztuk. Ezáltal nem kellett az alapítvány vagyonából a működésre elvonni, ezen összeget a céljaink megvalósítására fordíthattuk.

 

4.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Alapítványunk közhasznú szervezetként fontosnak tartja az adományozást. Előzőekben lehetőségünk volt a makói Gyermekgyógyászati Ügyelet számára Sürgősségi Táska adományozása. A 2008, 2009-s években is Alapítványunk több gyűjtési akciót is szervezett, így sort került többször is adományozásra

Alapítványunk minden évben megszervezi a város nagy részét megmozgató gyűjtési akció megszervezését. Akciónkkal, arra mozgósítottuk az embereket, hogy számukra nélkülözhető, jó állapotú gyermekruhákat, könyveket, játékokat, mindent, mi gyermekek számára örömet okozhatnak, hozzák el alapítványunkhoz. Az előző évekhez hasonlóan, az idei gyűjtés is nagy sikernek örvendett. Az adományok kiosztásra kerülnek szervezett adományosztás keretein belül, nem előzetes kiválasztás alapján, hanem széles körben elérhetővé téve, lehetőséget adva mindenkinek.

 

 1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben Alapítványunk összesen 600 ezer Ft támogatást kapott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Civil Alapjától. Alapítványunk ezzel a támogatási formában másodszorra élhetett. A támogatás teljes felhasználása az Alapítvány által működtetett KIKELET CSALÁDI KIKÖTŐ – Családi Központ – fenntartási és működési költségeit finanszíroztuk.

 

6 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A 2008-as évben Alapítványunk vezető tisztségviselői számára semmilyen juttatást nem fizettünk.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Alapítványunk 2009-es éve is igen dinamikus volt. Alapító Okiratunk többszöri módosítására is sor került, végül a Csongrád Megyei Bíróság végzése alapján, Alapítványunk 2008. dec. 12- én, Közhasznú Szervezetté vált.

A 2007-es évben Alapítványunk által megálmodott Családi Központ – ami alapítványunk célkitűzéseinek csupán egyik szegmense -, 2008. március 3-án, KIKELET CSALÁDI KIKÖTŐ néven megnyitotta kapuit. Családi Központunk tevékenységi köreinek részleteit az Alapító Okiratunk is tartalmazza az alapítvány célkitűzései között. Ezen tevékenységek megszervezése elkezdődött, részben, vagy egészen, megvalósításuk megtörtént.

Beszámoló a megvalósított – beindításra került – tevékenységekről:

1.- Gyermekmegőrzés ezzel a szolgáltatással alapítványunk a városunkban és vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok életéhez szeretett volna segítséget nyújtani. E szolgáltatás értelmében a gyermek már nagyon korai életszakaszában – 1 ½ éves kortól -, vállaljuk a gyermekek felügyeletét. Szolgáltatásunk egyszerű gyermekmegőrzésnél sokkal több, igyekszünk ugyanis egyénre szabott, különböző foglalkozásokkal a gyerekek korosztályához igazodó, szórakozató formában történő fejlesztésüket is szolgálni. Alapítványunk rendelkezésére állnak komoly mozgásfejlesztő eszközök – mely eszközöket a Telekom pályázatán előzőekben nyert 600.000,-Ft- ból tudtuk finanszírozni - és értő konduktor szakember, aki a hozzánk járó gyermekek foglalkoztatásában tevőlegesen részt vesz. Szolgáltatásunk célja, a szülők munkába vissza találását segíteni, hiszen igényeikhez igazított gyermekmegőrzésünkkel lehetővé tesszük a nyugodt munkavégzés lehetőségét.

2.- Életmód tanácsadás - mely keretein belül valóban lehetővé tettük akár szoptatási, nevelési, pszichológiai tanácsadás, iskolaérettségi felmérés igénybevételét.

3.- Egészséges életmódra nevelés gyermekek és szüleik részére - Az alapítványunk rendelkezésére álló mozgásfejlesztő eszközökkel és konduktor szakemberünk irányításával baba-mama torna működik, ahova másfél évet betöltött gyerekeket a mamáikkal együtt várjuk közös tornára.

Ugyancsak ezen eszközökkel és szakemberünkkel állapot felmérés után fejlesztő tornát is működtetünk, egyéni, és csoportos formában, érettségi és fejlettségi szint függvénye szerint. Óvodás korú gyerekekre gondolva, a mozgás örömét szolgálva Ovistornát tartunk. A mamák részére regeneráló, felnőtt tornát is működtet Központunk.

4.- klubfoglalkozások - babamasszázs elvileg az egészséges életmódra nevelés kategóriáját elégíteni ki, mégis a klubfoglalkozásokhoz tartozónak érzem kötetlen, jó hangulatú légköre miatt.

5.- foglalkozások gyermekek és mamáik részére:

Ciróka-Boróka foglalkozásunk zeneterapeuta irányításával a családok integrációját segíti, ahol együtt énekelve, muzsikálva, kézműveskedve fejlődnek a gyerekek, és erősödik a családi kohézió.

Ringató foglalkozásainkon az egészen pirinyókra is gondolva, az ölbe lévő legkisebbeket mamáikkal közös mondókázásra, éneklésre várjuk.

6.- nyelvgyakorlás: KIDSCLUB angol nyelvtanulási lehetőség  Központunkban egész piciktől – 2 éves kor -, az iskolás korúakig.

7.- sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése: szakembereink rendelkezésre állnak, de városunkban e szolgáltatásunk kihasználása ez ideig még várat magára.

8.- nyári táborok megszervezésére minden évben sor kerül.

9.- rászorulók támogatása: minden évben fontos célja alapítványunknak. A 2009-es évünk is sikeres volt, hiszen sikeres adománygyűjtést és osztást szerveztünk.

2009 Karácsonyát is sikerült Alapítványunknak a gyermekek és családok számára felejthetetlenné tenni. Ingyenes Mikulás Ünnepséget szervezett alapítványunk, ahol népzenére táncolhattak a gyerekek, arcfestéssel és lufihajtogatós bohóccal tettük emlékezetessé számukra az Ünnepeket. Az ünneplést egyúttal adománygyűjtéssel párosítottuk. Örömmel számolhatunk be róla, hogy nagyon szép számú adomány gyűlt össze.

A 2010-es évben tervezzük a már beindított és sikerrel működő foglalkozásaink hagyományának tovább folytatását. Valamint hamarosan elindításra kerül az idei év első Gólyamentő Programja is. Gondolva a városunkban és kistérségünkben élő nőkre is, megszervezésre és elindításra kerül hamarosan Intimtorna tanfolyamunk is.

Összefoglalás:

A 2009-as évre tervezett céljaink túlnyomó része megvalósításra került. Amiről 2008-ben alapítványunk csupán álmodozott, ez évben nagyon nagy sikerrel debütált.

Nagy sikernek könyveljük el, és büszkeséggel tölti el Alapítványunkat a Gólyamentő Program többedszeri megszervezése és lebonyolítása is, mely fiatal, kisgyermekes szülőknek nyújt segítő kezet, ahol lehetőségük van a legfontosabb technikák, ismeretek elsajátítására, egy esetlegesen előforduló vészhelyzet kezeléséhez.

 

Makó, 2009. március 16.

 

Záradék:

 

E közhasznúsági jelentést a Nagymáté Hanna Alapítvány közgyűlése 2010. március 07-ei ülésén elfogadta.

 

 

Farkas Éva

elnök

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18476239913323106

Pk.60.027/2006./8.

 

 

 

 

Nagymáté Hanna Alapítvány

6900 Makó, Mátyás újsor 1.

2009. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó, 2010. március 07.

 

Farkas Éva

elnök

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót a Nagymáté Hanna Alapítvány mérlegképes könyvelője állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2008. év

figyelemmel arra, hogy Alapítványunk 2008.12.12-2008.12.31-ig terjedő időszakban közhasznú

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram

***

600.000

2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással

0

450.000

0

2009.06.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

600.000

0

243.331,-

206.669,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS –a vagyon felhasználásáról

2009. év

figyelemmel arra, hogy Alapítványunk 2009.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakban közhasznú

 

 

 

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

0

0

0

0

 

Tőkeváltozás

0

0

0

0

 

Lekötött tartalék

0

0

0

0

 

Értékelési tartalék

0

0

0

0

 

Tárgyévi eredmény

0

0

0

0

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

Egyéb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2009. év

figyelemmel arra, hogy Alapítványunk 2009.01.01-2009.12.31-ig terjedő időszakban közhasznú

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

 

 

 

 

 

Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2009. év

figyelemmel arra, hogy Alapítványunk csak a 2009.01.01-2009.12.31-ig terjedő időszakban közhasznú

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

450.000

600.000

133

150.000

Helyi önkormányzat és szervei

0

0

0

0

Önkormányzat

Működési támogatás

0

0

0

0

Önkormányzat

Programtámogatás

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzat

 

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

 

0

0

0

0

Magánszemélyektől

 

0

66000

100

66000

Egyéni vállalkozóktól

 

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

0

50000

100

50000

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

 

0

0

0

0

SZJA 1%-a (APEH)

 

0

979477

100

979477

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

0

0

0

0

Egyéb

Gyűjtés

 

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

1695477

377

1245477

 

 

A közhasznúság idejét kimerítő időszakban viszont alapítványunk semmilyen támogatásban nem részesült.

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2009. év

figyelemmel arra, hogy Alapítványunk 2009.01.01-2009.12.31-ig terjedő időszakban közhasznú

 

 

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

 

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

 

Szja mentes

0

0

0,00

0

 

Szja köteles

0

0

0,00

0

 

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0,00

0

 

Költségtérítések

0

0

0,00

0

 

Adott kölcsönök összege

0

0

0,00

0

 

Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

 

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

 

ÖSSZESEN:

0

0

0,00

0

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

 • Ha beszélnétek velem.....
  2011-03-11 14:16:54
  Farkas Éva
  fevi73@gmail.com
  06-30-657-7183
 • 1% - egy százalék?
  2011-02-08 22:47:36

  Sokkal több ez számunkra mint egy százalék. Bizalom, nagylelkű gesztus, lehetőség a fennmaradásra! Adószámunk: 18476239-1-06

  Köszönet mindazoknak, akik Alapítványunk számára bizalmat szavaztak, és ez évben is megajándékoznak bennünket támogatásukkal!!!

 • Állapotfelmérés
  2011-02-08 22:35:06

  Konduktor szakemberünkhöz folyamatos bejelentkezési lehetőség állapotfelmérésre!

  Érd.: 30-657-7183

 • Ovis torna
  2011-02-08 22:32:49

  Szeretett konduktorunk visszatérésével minden pénteken du. 16.30 órai kezdéssel minden ovódás korú gyermeket közös tornára csábítunk!

 • gyermekmegőrzés
  2010-10-07 21:49:43

  Folyamatosan várunk minden kisgyermeket gyermekmegörzésre!

 • Pilates
  2010-09-20 22:00:41

  Minden szerdán de. 10 órától és péntekenként du. 18 órától mindenkit szeretettel várunk Pilates óráinkra. Helyszín: Kikelet Családi Kikötő - 6900 Makó, Deák F. u. 8. I. em. érd: 30-657-7183

Asztali nézet